Presentació

Aquest és un treball de tercer curs de Grau en Mestra d'Educació Infantil, concretament del mòdul d'Aprenentatges de la Llengua i la Lectoescriptura, de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (UdG).

Curs: 2011-2012.
Professorat responsable: Margarida Falgàs i Mariona Masgrau.

Per a l'elaboració d'aquest bloc, ens hem plantejat els següents objectius.

 • Conèixer, analitzar i contrastar diferents enfocaments d’aprenentatge de la llengua 
 • escrita a Educació Infantil.
 • Reflexionar sobre la seva aplicabilitat avui i en el nostre context. 
 • Fer propostes de treball a l'aula fonamentades (basades en la investigació teòrica i les 
 • experiències prèvies que s'han conegut). 

Aquests, però, estan pensats per a una selecció prèvia d'enfocaments teòrics:

 • Pedagogia Waldorf. 
 • Glenn Doman i els bits (estimulació precoç). 
 • Marta Mata i l'Associació de Mestres Rosa Sensat: els moviments catalans de renovació 
 • pedagògica.
 • Ovide Decroly. 
 • Célestin Freinet.
 • Ana Teberosky i Emilia Ferreiro: l'enfocament constructivista.
 • Paolo Freire.
 • Loris Malaguzzi i l’escola italiana.
 • El currículum actual.
 • Maria Montessori i les escoles Montessori.
 • Actualitat (enllaços interessants, experiències d’aula, materials editats, notícies sobre el 
 • tema, exploració d’altres països).

A través de grups cooperatius portarem a terme les tasques; d'aquesta manera, i a partir de les posades en comú ens enriquirem i tindrem l'oportunitat d'ampliar coneixements.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada